Обучение Родошоп

От 16 до 19 януари 2018 бе проведено обучение на екипа на звено Родошоп

От 16 до 19 януари 2018 бе проведено обучение на екипа на звено Родошоп по технически, икономически и правни аспекти на инвестициите в енергийна ефективност в български общини.