Обявена първата обществена поръчка

През февруари 2019 бе обявена първата обществена поръчка, осъществена от Звеното за пълно обслужване Родошоп. Поръчката е за проект за обновяване на уличното осветление на селата Ерма река и Долен, Община Златоград,

Родошоп бе представен на конференция в Китай

Дейността на звено Родошоп бе представена на конференция на тема “Пазарно финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в ЕС и Китай“, проведена на 20 септември 2019 година в град Цинхуандао, Китай. Организатор на конференцията е Платформата за енергийно сътрудничество между ЕС и Китай (EU-China Energy Cooperation Platform, ECECP). Представянето на проект Родошоп предизвика голям интерес…

Среща на Управляващия комитет на Родошоп

На 25 юни 2019 г. в гр. Смолян се проведе среща на Управляващия комитет на звено Родошоп. Основните теми, дискутирани на срещата, бяха отчет за дейностите до момента, както и планиране на работата на звеното до края на 2019 година. Отбелязано бе, че звеното успешно изпълнява програмата си за подпомагане инвестициите в енергийна ефективност в…

Обучение на екипа

На 27 юни 2018 в София експерти на RENOWATT (Лиеж, Белгия) проведоха обучение на екипа на звено Родошоп

На 27 юни 2018 в София експерти на RENOWATT (Лиеж, Белгия) проведоха обучение на екипа на звено Родошоп. Обучението бе насочено към практически аспекти на работата на звеното, между които договори за гарантиран резултат, ЕСКО фирми, фази на подготовка на проектите и др.

Проект Родошоп бе представен на Конференция “Звената за обслужване на едно гише в ЕС: настояща и бъдеща роля в енергийнто обновяване на сградите”

Проект Родошоп бе представен на Конференция “Звената за обслужване на едно гише в ЕС: настояща и бъдеща роля в енергийнто обновяване на сградите”, организирана от Съвместния изследователски център (JRC) в Брюксел на 13 март 2019. Основните дейности на проекта бяха представени, а резултатите, трудностите и научените уроци бяха дискутирани в панелната дискусия в края на…