Проект Родошоп бе представен на Конференция “Звената за обслужване на едно гише в ЕС: настояща и бъдеща роля в енергийнто обновяване на сградите”

Ти си тук:
Отидете в началото