Среща на Управляващия комитет на Родошоп

На 25 юни 2019 г. в гр. Смолян се проведе среща на Управляващия комитет на звено Родошоп. Основните теми, дискутирани на срещата, бяха отчет за дейностите до момента, както и планиране на работата на звеното до края на 2019 година. Отбелязано бе, че звеното успешно изпълнява програмата си за подпомагане инвестициите в енергийна ефективност в…

Обучение на екипа

На 27 юни 2018 в София експерти на RENOWATT (Лиеж, Белгия) проведоха обучение на екипа на звено Родошоп

На 27 юни 2018 в София експерти на RENOWATT (Лиеж, Белгия) проведоха обучение на екипа на звено Родошоп. Обучението бе насочено към практически аспекти на работата на звеното, между които договори за гарантиран резултат, ЕСКО фирми, фази на подготовка на проектите и др.