Среща на Управляващия комитет на Родошоп

На 25 юни 2019 г. в гр. Смолян се проведе среща на Управляващия комитет на звено Родошоп. Основните теми, дискутирани на срещата, бяха отчет за дейностите до момента, както и планиране на работата на звеното до края на 2019 година. Отбелязано бе, че звеното успешно изпълнява програмата си за подпомагане инвестициите в енергийна ефективност в…