Резултати до момента

Към края на май 2022 звено Родошоп е подпомогнало инвестиции в енергийна ефективност за над 4,2 милиона евро. Освен това, инвестиционни проекти за 3,5 милиона евро са подготвени за финансиране със съдействието на звеното.