Среща на консултативния съвет на Родошоп

На 27 юли 2022 се състоя среща на Консултативния съвет на прект Родошоп, паралелно с Обща среща на АРО. Бяха представени и дискутирани дейностите по проекта и бе направен анализ и изводи относно успеха на резултатите. Представители на пилотните общини изразиха своето удоволетворение от постигнатото и от ползите за общините в Родопския регион.

Родошоп на XV Национална Конференция на АБЕА

Резултатите и научените уроци от проекът Родошоп бяха представени на XV Национална Конференция на АБЕА, на 19 юли 2022 в Бургас, в присъствието на представители на енергийни агенции, и консултантски центрове в България.