Родошоп в публичното пространство

За петте години дейност Родошоп бе представен на 19 местни и международни събития, между които конференция в Китай, в Румъния, Украйна и Белгия; Разпространени са три прес съобщения сред локални и национални медии, като focus-news.net, bta.bg , smolyanpress.net , rodopinews.com, vestnikdospat.com и др.