Родошоп бе представен на конференция в Китай

Дейността на звено Родошоп бе представена на конференция на тема “Пазарно финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в ЕС и Китай“, проведена на 20 септември 2019 година в град Цинхуандао, Китай. Организатор на конференцията е Платформата за енергийно сътрудничество между ЕС и Китай (EU-China Energy Cooperation Platform, ECECP). Представянето на проект Родошоп предизвика голям интерес…

Среща на Управляващия комитет на Родошоп

На 25 юни 2019 г. в гр. Смолян се проведе среща на Управляващия комитет на звено Родошоп. Основните теми, дискутирани на срещата, бяха отчет за дейностите до момента, както и планиране на работата на звеното до края на 2019 година. Отбелязано бе, че звеното успешно изпълнява програмата си за подпомагане инвестициите в енергийна ефективност в…

Обявена първата обществена поръчка

През февруари 2019 бе обявена първата обществена поръчка, осъществена от Звеното за пълно обслужване Родошоп. Поръчката е за проект за обновяване на уличното осветление на селата Ерма река и Долен, Община Златоград,