Родошоп подпомогна обществени поръчки за над 3 милиона евро

Звено Родошоп оказва съдействие и подпомага общините чрез енергийни одити, технико-икономически проучвания, търсене на източници за финансиране, подготовка на готовите проекти да отговорят на условията на финансиращите институции и др. Към 31 август 2021 Родошоп е подпомогнал шестте пилотни общини за публикуването на обществени поръчки за проекти за енергийна ефективност на стойност 2,9 милиона евро, а…

Родошоп бе представен на XIV Годишна Конференция на АБЕА

Дейността и резултатите от проект Родошоп бяха представени онлайн на XIV Годишна конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции, която се проведе на 30.11.2021 във Велинград. На конференцията бяха дискутирани въпроси за развитието на проекта в светлината на трудностите, предизвикани от КОВИД-19, коригиращите мерки, постигнатите резултати, научените уроци и как те могат да бъдат използвани…

Родошоп бе представен от Инициативата Консултативен център на ЕС за енергийна бедност

Резултатите, срещнатите трудности и научените уроци от проект Родошоп бяха представени на семинар, организиран от Инициативата Консултативен център на ЕС за енергийна бедност, състоял се на 03 септември 2021 в Боровец. На събитието присъстваха 34 участници, между които представители на общини, енергийни центрове, консултатски организации и др.

Среща на Консултативния съвет на проект Родошоп

На 26 юли 2021 бе проведена среща на Консултативния съвет на проект Родошоп, на който присъстваха представители на пилотните общини. На срещата бе представен текущият статус на пакетите с проекти и бяха обсъдени трудностите във връзка с КОВИД 19 и последвалото забавяне отварянето на финансиращите програми, както и мерките, взети за справяне с проблемите и…

Среща на Консултативния съвет на проект Родошоп

На 29 юли 2020 в гр. Смолян бе проведена среща на Консултативния съвет на проект Родошоп, на който присъстваха представители на пилотните общини. На срещата бе представен отчет за развитието на проекта, затрудненията, очаквани вследствие пандемията на КОВИД 19, както и набелязаните мерки за справяне с последиците. Представителите на пилотните общини изказаха задоволството си от…

Проект Родошоп бе представен на Конференция “Звената за обслужване на едно гише в ЕС: настояща и бъдеща роля в енергийнто обновяване на сградите”

Проект Родошоп бе представен на Конференция “Звената за обслужване на едно гише в ЕС: настояща и бъдеща роля в енергийнто обновяване на сградите”, организирана от Съвместния изследователски център (JRC) в Брюксел на 13 март 2019. Основните дейности на проекта бяха представени, а резултатите, трудностите и научените уроци бяха дискутирани в панелната дискусия в края на…