Родошоп представен на обяд за устойчиво обновяване на сгради

По време на първия обяд за обновяване на сгради, организиран от проект EUKI, Златка Николова (АРО) и Иванка Панделиева-Димова (Енергиен център София) представиха своя опит и научени уроци от проект Родошоп. Събитието се проведе на 28 юни 2023 година онлйан. В него участваха 26 представители на общини и други местни или регионални заинтересовани лица от…

Родошоп на среща в Брюксел

Проект Родошоп бе представен на срещата на контракторите по проекти на Хоризонт2020, организирана от управляващата агенция на проекта CINEA в Брюксел на 19 октомври 2022. Представянето бе във вид на плакат заедно с кратка информация за основните дейности, резулати и опит от проекта, последвана от дискусия  с въпроси и отговори от страна на публиката.

Проект Родошоп успешно приключи

След пет години работа за подпомагане общините в Родопския регион за инвестиции в енергийна ефективост в публични сгради и улично осветление, проект Родошоп успешно приключи на 31 август 2022 година. В процеса на работа екипът се срещна с много предизвикателства и научи ценни уроци, които да използва в бъдеще. Въпреки трудностите и бариерите, заложените резултати…

Родошоп в публичното пространство

За петте години дейност Родошоп бе представен на 19 местни и международни събития, между които конференция в Китай, в Румъния, Украйна и Белгия; Разпространени са три прес съобщения сред локални и национални медии, като focus-news.net, bta.bg , smolyanpress.net , rodopinews.com, vestnikdospat.com и др.

Среща на консултативния съвет на Родошоп

На 27 юли 2022 се състоя среща на Консултативния съвет на прект Родошоп, паралелно с Обща среща на АРО. Бяха представени и дискутирани дейностите по проекта и бе направен анализ и изводи относно успеха на резултатите. Представители на пилотните общини изразиха своето удоволетворение от постигнатото и от ползите за общините в Родопския регион.

Родошоп на XV Национална Конференция на АБЕА

Резултатите и научените уроци от проекът Родошоп бяха представени на XV Национална Конференция на АБЕА, на 19 юли 2022 в Бургас, в присъствието на представители на енергийни агенции, и консултантски центрове в България.

Родошоп подпомогна обществени поръчки за над 3 милиона евро

Звено Родошоп оказва съдействие и подпомага общините чрез енергийни одити, технико-икономически проучвания, търсене на източници за финансиране, подготовка на готовите проекти да отговорят на условията на финансиращите институции и др. Към 31 август 2021 Родошоп е подпомогнал шестте пилотни общини за публикуването на обществени поръчки за проекти за енергийна ефективност на стойност 2,9 милиона евро, а…

Родошоп бе представен на XIV Годишна Конференция на АБЕА

Дейността и резултатите от проект Родошоп бяха представени онлайн на XIV Годишна конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции, която се проведе на 30.11.2021 във Велинград. На конференцията бяха дискутирани въпроси за развитието на проекта в светлината на трудностите, предизвикани от КОВИД-19, коригиращите мерки, постигнатите резултати, научените уроци и как те могат да бъдат използвани…

Родошоп бе представен от Инициативата Консултативен център на ЕС за енергийна бедност

Резултатите, срещнатите трудности и научените уроци от проект Родошоп бяха представени на семинар, организиран от Инициативата Консултативен център на ЕС за енергийна бедност, състоял се на 03 септември 2021 в Боровец. На събитието присъстваха 34 участници, между които представители на общини, енергийни центрове, консултатски организации и др.

Среща на Консултативния съвет на проект Родошоп

На 26 юли 2021 бе проведена среща на Консултативния съвет на проект Родошоп, на който присъстваха представители на пилотните общини. На срещата бе представен текущият статус на пакетите с проекти и бяха обсъдени трудностите във връзка с КОВИД 19 и последвалото забавяне отварянето на финансиращите програми, както и мерките, взети за справяне с проблемите и…